PUBLIKACJA: Biznesowe uzasadnienie przyspieszonej zmiany

Zamieszczamy link do publikacji pt. „Ku Gospodarce o Obiegu Zamkniętym: Biznesowe Uzasadnienie Przyspieszonej Zmiany”, wydanej przez Fundację Ellen MacArthur, stanowiącej podsumowanie dotychczasowych analiz prowadzonych przez Fundację.

„Obecny linearny model gospodarki „weź, wytwórz, wyrzuć”, którego podstawą są duże ilości tanich, łatwo dostępnych materiałów i energii, stanowi centrum rozwoju przemysłowego, stając się katalizatorem wzrostu na niespotykaną wcześniej skalę. Niestabilność cen, ryzyko niedoboru dostaw oraz malejące zasoby zwróciły jednak uwagę świata biznesu i polityki na potrzebę zmiany myślenia o sposobach wykorzystania materiałów i energii. Zdaniem wielu to najlepszy czas, by wykorzystać potencjał gospodarki o obiegu zamkniętym. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest z założenia odtwarzalna i odnawialna, zaś jej celem jest stałe utrzymywanie najwyższej wartości i użyteczności produktów, komponentów i materiałów w oddzielnych cyklach biologicznym i technicznym. Ten nowy model gospodarki ma za zadanie ostatecznie uniezależnić rozwój gospodarczy od konsumpcji ograniczonych zasobów. Gospodarka o obiegu zamkniętym nie tylko rozwiązuje problemy z zasobami, lecz może być także źródłem wzrostu, tworzyć nowe miejsca pracy i ograniczać negatywne efekty środowiskowe, w tym emisję dwutlenku węgla. Bezprecedensowy korzystny splot czynników technologicznych i społecznych, z jakim mamy dziś do czynienia, może ułatwić przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zwłaszcza że potrzeba stworzenia nowego modelu gospodarczego, opartego o myślenie systemowe, zaznacza się coraz wyraźniej.”

Całość publikacji tutaj: „Ku Gospodarce o Obiegu Zamkniętym: Biznesowe Uzasadnienie Przyspieszonej Zmiany”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *