Korzyści

CYCLE Centrum Kompetencji (CYCLE CC) jest przestrzenią, w której edukatorzy mogą znaleźć narzędzia szkoleniowe i doradcze wspierające wdrożenie tematyki dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym w różnych obszarach edukacyjnych. Platforma CYCLE CC składa się z dwóch części:

Kompetencje CYCLE

Opracowany w ramach projektu model pedagogiczny jest pierwszą próbą zdefiniowania zestawu kompetencji z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej dla edukacji dorosłych. Po krótkiej analizie głównych doświadczeń gospodarki o obiegu zamkniętym w kształceniu dorosłych w sześciu krajach (Hiszpanii, Belgii, Włoszech, Polsce, Wielkiej Brytanii, Austrii), raport definiuje zestaw kluczowych kompetencji, które mają ułatwić obywatelom świadome przejście od gospodarki linearnej do gospodarki cyrkulacyjnej. Model kompetencji CYCLE został opracowany w celu zidentyfikowania obszarów współzależności pomiędzy, z jednej strony, głównymi definicjami gospodarki cyrkulacyjnej, a z drugiej strony, modelami definicji kompetencji przedsiębiorczych.

Zasoby CYCLE

W CYCLE Centrum Kompetencji znajdziesz różnego rodzaju materiały edukacyjne na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, począwszy od MOOC, filmów wideo czy infografik, aż po studia przypadków i zajęcia praktyczne. Jeśli jesteś edukatorem osób dorosłych poszukującym zasobów szkoleniowych z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej i zrównoważonego zarządzania zasobami, to jest to miejsce dla Ciebie.
Centrum Kompetencji ma na celu dostarczenie trenerom osób dorosłych użytecznych narzędzi do upowszechniania umiejętności i kompetencji z zakresu gospodarki cyrkulacyjnej. Nasz wybór zasobów edukacyjnych pozwoli Ci najpierw samemu zapoznać się z tematem, a następnie przedstawić go odbiorcom docelowym, wykorzystując własne umiejętności szkoleniowe w celu dostosowania treści dostarczanych przez platformę. W zasobach edukacyjnych znajdziesz również dedykowane studia przypadków i przykłady dobrych praktyk, które pozwolą Ci czerpać inspiracje dla Twoich projektów edukacyjnych, a także nawiązać kontakt z innymi praktykami, aby dzielić się swoimi doświadczeniami.

Jak się poruszać po platformie?

Aby pomóc Ci odnaleźć się w CYCLE Centrum Kompetencji, otwarte zasoby edukacyjne zostały podzielone na trzy główne kategorie:

Jeśli szukasz konkretnego rodzaju zasobów, takich jak wideo lub słowo kluczowe, możesz przeglądać naszą wirtualną bibliotekę używając tagów. Tagi zawierają również rodzaj kompetencji, w których rozwijaniu lub wzmocnieniu dany zasób może pomóc, zgodnie z ramami kompetencji opracowanymi w ramach projektu CYCLE.

Dołącz do nas

CYCLE Centrum Kompetencji zostało stworzone przez instytucje biorące udział w projekcie CYCLE we współpracy z trenerami i ekspertami. To cały czas rosnąca grupa, której celem jest rozwijanie platformy edukacyjnej dla trenerów i edukatorów zainteresowanych wprowadzaniem wiedzy o kompetencjach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) do programów nauczania dla osób dorosłych. Niniejsza platforma to również miejsce wymiany doświadczeń oraz zasobów i materiałów edukacyjnych.

Masz dostęp do materiałów nt. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), którymi chciałbyś się podzielić ze społecznością CYCLE Centrum Kompetencji?
Prześlij nam email na office [at] 36and6 [dot] pl i dołącz do nas.
Razem możemy nauczyć się jak zmienić świat!