PREZENTACJA: Opakowania w obiegu zamkniętym

Zamieszczamy link do prezentacji pt. „Gospodarka w Obiegu Zamkniętym – jak efektywnie wdrażać zasady gospodarki w obiegu zamkniętym w produkcji opakowań”, wygłoszonej podczas Targów Warsaw Pack w dn. 27.02.-01.03.2018 r. przez prof. dra hab. inż. Artura Bartkowiaka z Wydział Nauk o Żywności i RybactwaCentrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

PLAN PREZENTACJI
1. Czym jest Gospodarka w Obiegu Zamkniętym GOZ – obszary priorytetowe
2. GOZ tworzyw sztucznych – koncepcja “New Plastics Economy”
3. Wytyczne dot. wdrażania zasad GOZ w produkcji opakowań
4. Przykłady rozwiązań opartych o wytyczne GOZ
5. Opakowania foliowe a GOZ
6. GOZ – stan prawny w UE i Polsce – dalsze kierunki rozwoju
7. Cele efektywnego wdrażania GOZ w sektorze opakowań

Całość prezentacji tutaj: https://warsawpack.pl/wp-content/uploads/2018/03/Gospodarka-w-obiegu-zamknie%CC%A8tym.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *