KONFERENCJA: GOZ – racjonalne wykorzystanie surowców (Kraków, 18-19.09.2018)

Przedstawiamy publikacje z Międzynarodowej Konferencji pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne wykorzystanie surowców”, która odbyła się w Krakowie w dniach 18-19 września 2018 r. w MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie.

Racjonalne gospodarowanie zasobami jest istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Dotyczy to zarówno surowców mineralnych: energetycznych, metalicznych, chemicznych, skalnych, a także wody i biomasy oraz różnego rodzaju odpadów, które dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych stają się cennym źródłem wielu surowców. Wdrażanie strategii i założeń GOZ powinno przyczynić się do opracowania nowych rozwiązań systemowych, w tym organizacyjnych i legislacyjnych w celu m.in. zmniejszenia wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców i energii, zwiększenia liczby miejsc pracy. Komisja Europejska zaproponowała w 2015 r. wprowadzenie działań umożliwiających państwom członkowskim transformację w kierunku GOZ (KOM(2015) 614), a w styczniu 2018 r. zestaw wskaźników monitorujących wdrażanie GOZ (KOM(2018) 29). W wielu krajach, w tym w Polsce, opracowywane są „mapy drogowe” umożliwiające transformację gospodarki w kierunku GOZ.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobów w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego w pierwszym dniu konferencji tematem wiodącym było racjonalne ich wykorzystanie ze źródeł pierwotnych i wtórnych, uwzględniając przewidywane zmiany społeczne i gospodarcze oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. W drugim dniu dyskusja skupiła się na wdrażaniu gospodarki obiegowej tzn. nowych modelach biznesowych, edukacji, wskaźnikach CE, innowacjach ekologicznych, symbiozie ekonomicznej i wykorzystaniu nowych narzędzi informatycznych.

Tutaj linki do publikacji pokonferencyjnych:
Streszczenia wystąpień z konferencji (Abstract Book): LINK
Tom I pt. Elementy zarządzania w zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym: LINK
Tom II pt. Gospodarka o obiegu zamkniętym a racjonalne gospodarowanie zasobami: LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *