KONFERENCJA: Surowce i energia a GOZ i gospodarka niskoemisyjna (Kraków, 14-15.09.2017)

Przedstawiamy publikacje z Międzynarodowej Konferencji pt. „Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna”, która odbyła się w Krakowie, w dniach 14-15 września 2017 r. w Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Wawrzyńca 15.

W gospodarce o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej kluczowe znaczenie mają racjonalne zarządzanie materiałami i efektywność energetyczna. Ich poprawa jest wciąż wyzwaniem dla wielu krajów, w tym Polski przyczyniając się nie tylko do zmniejszenia presji na środowisko, ale i zapewnienia bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego. Wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym – jak szacuje Fundacja Ellen MacArthur – może przyczynić się m.in. do:

  • ograniczenia do 2030 r. emisji dwutlenku węgla o połowę,
  • zmniejszenia do 2050 r. konsumpcji materiałów pierwotnych,
  • znacznego wzrostu recyklingu i odzysku surowców ze źródeł wtórnych,
  • poprawy efektywności energetycznej.

Komisja Europejska dostrzegając znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla rozwoju UE opracowała i realizuje plan działania, w którym przedstawia nowe wymagania dla produktów, zasady wsparcia finansowego, edukacji, zrównoważonych zamówień publicznych, zasad oceny efektywności środowiskowej z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia, jak i zwiększenia znaczenia eko-projektowania.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń o skutecznych metodach i kierunkach zarządzania zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. W pierwszym dniu tematyka konferencji dotyczyła gospodarki miejskiej o obiegu zamkniętym, tj. kształtowania postaw i angażowania obywateli, nowych modeli biznesowych oraz sposobów finansowania rozwoju gospodarczego miast. W drugim dniu dyskusja dotyczyła gospodarki przemysłowej obejmującej zagadnienia technologiczne w zakresie odzysku surowców, eko-innowacji, poprawy efektywności energetycznej i materiałowej oraz redukcji odpadów i emisji, a także symbiozy gospodarczej i wykorzystania nowych narzędzi informatycznych do zarządzania procesami przemysłowymi.

Poniżej linki do publikacji pokonferencyjnych:
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – Perspektywa przemysłu LINK
W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – Perspektywa miasta LINK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *